Årsmöte och ny styrelse

Friday March 9, 2018

Årsmöte Platsorganisation Åhus mot nya mål!

Är stolta att presentera sin nya styrelse som 7/3-18 valdes på årsstämman.
Den nya styrelsens sammansättning har nu kommit på plats, för att med målmedvetenhet och nytänkande, tillsammans utveckla och påverka Åhus på många plan.
Platsorganisation Åhus arbetar med att samordna, marknadsföra, utveckla Åhus genom utveckling, samordning och marknadsföring.Antalet medlemmar 2017 ökade med 10% till 108 medlemmar och prognosen för 2018 är 130 medlemmar.

Till styrelsen 2018 valdes

Ordförande: Staffan Andersson

Kassör: Lotta Gall

Övriga ledamöter:

Dennis Andersson

Jens Persson

Jessica Nordh

Magnus Tyche

Maria Béres

Ola Svensson

Eva-Marie ” Mia” Hagström (ny)

Adjungerad: Louice Bodin, Verksamhetsledare, Platsorganisation Åhus

För ytterligare information:

Staffan Andersson, ordförande i Platsorganisation Åhus, tel 070-574 18 94, Staffan.andersson@kvantum.ica.se

Louice Bodin, Verksamhetsledare i Platsorganisation Åhus, tel 070-949 00 83, louice.bodin@ahussweden.se