Christianstads segelsällskap

chr segelsällskap

Christianstads segelsällskap

Christianstads segelsällskap grundades 1894. Föreningens syftet var då som nu; att väcka och underhålla intresset för segling och att verka för god kamratanda och gott sjömanskap.
Nuvarande hamnen i Åhus på Äspetsidan invigdes 1998. En större förändring av hamn- anläggningen genomfördes 2007 med nya betongflytbryggor, förbättring av uppläggnings- planen, ny mastbrygga och flyttning av mastställning.
Hamnen rymmer 120 båtar och klubben har ca 400 medlemmar.

I föreningen finns även en aktiv jollesektion med sin verksamhet förlagd längre ut i hamnen. Föreningen är en ideell öppen förening, medlem av Svenska Seglareförbundet och ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls före den 15 mars och höstmötet som hålls under november månad. Arbetet inom klubben organiseras av styrelsen och ansvariga funktionärer. Utvecklingen och förvaltning av C4SS bygger på engagemang och ideella arbetsinsatser från samtliga medlemmar.