Anders Håkans gården & S:ta Annas Gille

anders_hakansgarden
Information

Anders Håkans gården & S:ta Annas Gille

Hembygdsföreningen S:ta Annas Gille med Anders Håkansgården, Repslageriet och Tobaksladan har ÖPPET HUS den 29 juni – 17 augusti på torsdagar kl 14 -16.30. Kaffeservering och musikunderhållning samt Gillets samtliga utställningar.

Arbetsdagar på Anders Håkansgården varje torsdag kl 9-11.30 året runt.
Välkommen att berätta vad du vet om Åhus i gamla tider samt hjälpa till i arbetet med att vårda Gillets samlingar och byggnader.

S:t Annas Gille

Villands Härads Hembygdsförening utsåg 1948 en kommitté (ruinkommittén) för vård av ruiner och minnesmärken i Åhus. Några år senare, 1951, var tiden mogen att bilda en egen förening med uppgift att dels fortsätta ruinkommitténs verksamhet och dels verka för bevarandet av den ålderdomliga prägeln hos Åhus äldre delar. Den 20 maj 1951 valdes den första styrelsen, stadgar antogs och föreningens namn fastställdes till S:ta Annas Gille.

Sedan dess har Gillet, som föreningen till vardags kallas av Åhusbor, med stor framgång och till mångas glädje, verkat i samma anda, att bevara vår hembygd och vårt kulturarv. Gillet är en hembygdsförening som även vill se framåt i tiden. Härvid har samarbetet med myndigheter samt andra organisationer och föreningar i närheten stor betydelse för skapandet av ett gemensamt och trivsamt Åhus.

Gillet har sin hemvist på Anders Håkansgården där du är välkommen att besöka oss och ta del av den verksamhet som bedrivs av föreningen.  Förhoppningsvis har du också något att berätta om din tid i Åhus, som kan vara av intresse för framtiden och ytterligare öka på våra kunskaper om livet i och omkring Åhus nu och  tidigare. Gården och dess samlingar visas torsdagseftermiddagar under sommarmånaderna. Gillet tar gärna emot besöksgrupper även på andra tider. Under sommaren genomför Gillet dessutom guidade vandringar i Åhus gamla delar. Se vidare under fliken Aktiviteter.

Varje torsdagsförmiddag träffas ett antal medlemmar på Anders Håkansgården för att arbeta såväl med föremål, foton och arkivalier som att pyssla om gården. Välkommen du också!

Gillet har f.n. drygt 600 medlemmar. Härutöver finns ett 20-tal företagsmedlemmar. Läs om medlemskap i Gillet under fliken medlemmar. S:ta Annas Gille i Åhus är medlem i Sveriges Hembygdsförbund och Skånes Hembygdförbund samt i Skånes Arkivförbund.

Gillets årsmöte sker alltid på Annadagen den 9 december. Föreningens stadgar antogs av årsmötet 1985 med vissa kompletteringar/ändringar från årsmötena 1993 och 1994 samt därefter 2010 0ch 2011.