Byastämma på Åhus Seaside

ladda ned
Information
  • lör 18 nov kl 11-15

Byastämma på Åhus Seaside

Byastämmor

På byastämman kan de som bor i de mindre orterna runt om i kommunen träffa ledande politiker. Vi stämmer av läget på orten och du kan berätta för oss hur du vill att byn ska utvecklas.

18 november

 

Tid 11-15

 

Orter Åhus och Yngsjö

 

Plats Åhus Seaside

 

Medverkande politiker

Pierre Månsson (L), Anders Tell (S), Peter Johansson (M), Niclas Nilsson (SD)

Byastämmornas form

Stämmorna hålls i form av ett öppet hus under två och en halv timme där du som bybo kommer när det passar dig. I mindre grupper kan du träffa och prata med ledande politiker både från majoriteten och oppositionen. Även tjänstemän finns på plats.

Flera grannbyar har gemensamma stämmor och vi håller dem vartannat år.

Sammanställning efter mötet

Efter stämman görs en sammanställning av de tankar och synpunkter som kommit upp. Sammanställningen publiceras efter stämman.

Tidigare byastämmor

Anteckningar från äldre stämmor kan du begära ut från Kommunarkivet.