Frukostföredrag vid borgruinen

Frukostföredrag runinen

Frukostföredrag vid borgruinen

Lokalt engagemang i Åhus ligger bakom initiativet till en serie föresläsningar vid borgruinen i Åhus hamn klockan. Föreläsningarna riktar in sig på historia, natur och musik. Placeringen i backen bakom borgruinen är noga vald för att lyfta en av Åhus mest intressanta fornlämningar, här sitter man verkligen mitt i historien.Besökarna kan ta med sig sin picknickkorg och samtidigt som de äter frukost lyssnar de till ett intressant föredrag. Föreläsningarna är gratis och startar alltid klockan 09.00.

Program
1/7
Militären i trakterna kring Kristianstad och Åhus, genom tiderna.
Peter Rosengren, bokaktuell lokalhistoriker som arbetat med stadsvandringar i Kristianstad och Åhus under flera år.

8/7
Kvitt, fri, ledig och lös – reformation i förändringens tid.
Sinnika Neuhaus, teol dr och kyrkohistoriker vid Lunds universitet. År 1527 kom reformationen till Malmö och spred sig snart över Skåne.
Sinnika berättar om vad det medförde för samhället och den enskilde.

15/7
Skånes sak är vår. Gunnar Wetterberg, är historiker, diplomat och hedersdoktor vid humanistiska fakulteten i Lund.
Därtill är han författaren som tagit sig an uppgiften att skriva trebandsverket ”Skånes historia” som sträcker sig ända från den första bevarade bosättningen till idag.

22/7
En jurist i olika skepnader och behovet av att känna sig speciell.
Ulrika Rogland, målsägarbiträde för brottsoffer, tidigare åklagare med särskilt fokus på brott mot kvinnor och barn.

29/7
Bland bronslurar, klangstenar och grön musik – om ljudlandskapet förr och nu.
Cajsa Lund. Musikarkeolog, fil dr och forskare vid Linnéuniversitetet. Föredraget handlar om hur forntidens och medeltidens musik lät, speglat från fynd i jorden.

Vi ses kl 09.00 i gröngräset vid Borgruinen. Välkommen!

johanzon_se_160730_003 johanzon_se_160730_012