Åhus Handboll

Skärmklipp

Åhus Handboll

Kontakt

Kansli

Stanley Cederberg

mobil: 0708-289 294

kansli@ahushandboll.com

Privat mobil “Tuve”: 0705-579976

 

Styrelse

Ordförande: Staffan Banke staffan.banke@ahushandboll.com

Kassör: Nina Fäldt kassor@ahushandboll.com

Grupper

Styrelsen (alla samtidigt) styrelsen@ahushandboll.com

Marknadsgruppen marknad@ahushandboll.com

Sånnafiket sannafiket@ahushandboll.com

 

Seniortränare 

Herrlagstränare Henrik Alvesson    Henrik.alvesson@hotmail.com