Anders Håkansgården

Hembygdsföreningen S:ta Annas Gille huserar på Anders Håkansgården.

anders_hakansgarden

 

Anders Håkansgården, belägen vid väg 118 i Åhus södra del, är Gillets fasta punkt i tillvaron. I gården finns huvuddelen av Gillets samlingar och det är också här Gillets medlemmar träffas för att bedriva arbetet med  bevarandet av Åhus kulturarv.

Anders Håkansgården fick sitt nuvarande namn i samband med att S:ta Annas Gille förvärvade den 1988.  Anders Håkansson, en av gårdens tidigare ägare, lät i början på förra seklet bygga om gården till i stort sett det utseende fastigheten har i dag.  Gårdens siste brukare, Anders Andersson, son till Anders Håkansson, bodde i gården fram till sin död 1990. Efter hand har byggnaderna rustats upp – till största delen av ideellt arbetande och engagerade medlemmar – och fungerar i dag som en ändamålsenlig och välbesökt hembygdsgård.

Gården har anor från slutet av 1600-talet.  Kronohemmanet Åhus No 56 – som gårdens första beteckning var – skulle hålla häst åt fältprästen vid Majorens kompani av Södra Skånska Kavalleriregementet.  Ohla Pärsson, som brukade gården från åtminstone 1742, förvärvade hästhemmanet från Kronan 1746.  Sedan dess och fram till gårdens siste brukare, Anders Andersson, har den varit i samma släkt.

Gården har nedmonterats och flyttats ett antal gånger innan den hamnade på sin nuvarande plats omkring 1850. På kartor från 1770-talet motsvaras gårdsplatsen i dag av Lisa Fajerssons hus och tomt, Missionsgatan 20, och Köpmannagatan söder därom. Med undantag från smärre tillbyggnader är boningslängan på Anders Håkansgården rimligen den del som finns bevarad från tiden då gården hamnade där den nu finns.  Ny loge och nytt stall uppfördes av Anders Håkansson kring förra sekelskiftet.

Källa: www.annasgille.com

 

På Gång i Åhus

Teater på Aoseum

19 mars kl 19

Spela Bridge (flera datum och tider)

Måndagar, onsdagar och torsdagar (flera tider)

Frida Boisen inspirationsföreläsning

21 mars 2018 kl 07.30 (OBS anmölan krävs)

Kenta Kanon på Rökeriet – mellan Åhus och Yngsjö

24 mars 2018

Prova på boule med PRO i Nya Åhusparken

2 april Annandag påsk 13-16

Påsk 2018

Skärtorsdagen till Annandag påsk
Twitter @ahussweden