Aosehus

Historisk försvarsborg i hamnen

_Aosehus Fotograd Andreas

Aosehus är ruinerna från en medeltida borg i Åhus hamn. Fästningen finns omnämnd redan år 1137 som ett slott med gravar, vallar och torn som försvar av åmynningen och orten Aos (Åmund, Åmynning) längre in i Helge å. Slottet  byggdespå 1100-talet och raserades 1569 av hertig Karl och blev sedan aldrig återuppfört. Ruinen ligger i Åhus hamn och hamnen har genom historien varit en viktig knutpunkt för handel och försvar.

 

 

På Gång i Åhus

Åhus Beachhandboll Festival

14-22 juli 2018
Twitter @ahussweden