Tobaksladan och repslageriet

Historiska byggnader vid södra rondellen

Tobakslada o repslageri

Tobaksladan och Repslageriet finns vid södra rondellen. Mitt i rondellen finns också en av kustens gamla hommebåtar som användes på tider då ålen gick till i stora stim.

Tobaksladan

Tobaksodling och tillverkning av bl.a. Åhushavannan är näringar som under en lång period var starkt förknippade med Åhus. På grund dålig lönsamhet minskar odlingen av tobak kraftigt under 1940-talet.  Den sista tobaksskörden bärgades i Yngsjö och Åhus hösten 1964 i och med att Svenska Tobaksmonopolet upphör med att ta emot svenskodlad tobak. En ett par hundra år gammal tobaksodlingsepok var tillända.  Efter skörd förvarades tobaksbladen uppträdda på spett i för ändamålet särskilt byggda  tobakslador (odlare med mindre mängd tobak hängde sin tobak på vinden eller i uthus) innan det var dags för leverans till Svenska Tobaksmonopolet (från 1915).  Många familjer fick genom tobaksodlingen ett välkommet tillskott i hushållskassan när tobakspengarna anlände strax före jul.

Repslageriet

Repslagare har funnits i Åhus sedan medeltiden, under 1960-talet förändrades förutsättningar på fisket i Hanöbukten vilket tvingade repslagarmästare Gotthard Malmström att lägga ner sitt företag. Han erbjöd då hembygdsföreningen S:ta Annas Gille i Åhus sin verkstad. Föreningen blev ägare till repslageriet med inventarier den 1 september 1967 och repslageriet var vid denna tidpunkt beläget vid Sandvaktaregatan. .  Gillet, som med tacksamhet mottagit gåvan, stod nu inför ett stort problem, flyttning med allt vad det innebar- inte minst ekonomiskt. Med stöd av landsantikvarien och hjälp från främst AMS, landshövdings Westlings fond och Villands Härads Hembygdsförening revs, transporterades och återuppbyggdes repslageriet 1968 på sin nuvarande plats intill den södra rondellen längs väg 118 i Åhus.

Källa: http://www.annasgille.com/

Besök S:ta Annas Gille för mer information om aktuella öppettider och visningar i tobaksladan och repslageriet.

 

På Gång i Åhus

Teater på Aoseum

19 mars kl 19

Spela Bridge (flera datum och tider)

Måndagar, onsdagar och torsdagar (flera tider)

Frida Boisen inspirationsföreläsning

21 mars 2018 kl 07.30 (OBS anmölan krävs)

Kenta Kanon på Rökeriet – mellan Åhus och Yngsjö

24 mars 2018

Prova på boule med PRO i Nya Åhusparken

2 april Annandag påsk 13-16

Påsk 2018

Skärtorsdagen till Annandag påsk
Twitter @ahussweden