Kompetensutvecklingsaktiviteter september & oktober

Monday August 31, 2015

Kompetensutvecklingsaktiviteter september & oktober 2015
KompetensArena NordOst AB samarbetar med ca tjugo företag och organisationer I Kristianstadsområdet. Utifrån deras behov arrangeras en stor mängd aktiviteter på Krinova Science Park i Kristianstad. De aktiviteter som just nu är planerade för inledningen av hösten presenteras här.

Microsoft Word - kompetens.docx