Business Nätverk

business_omslag

Business Nätverk

Nätverket är till för företagare i Åhus. Syftet är att utveckla affärer lokalt. Att göra Åhus till ett ännu bättre ställe att bo och och driva verksamhet i.

Bakgrund

Det är inte allt för sällan att det förväntas att varje individ ska vara/ bli specialist inom ett ganska smalt område, allt för att optimera verksamheten och det personliga attraktionsvärdet. Genom att fokusera på saker ”man redan kan” är risken på ena hållet att man blir mindre kreativ och problem lösnings orienterad och på andra sidan kan det leda till en viss personlig frustration i avsaknaden av en intellektuell utmaning– båda scenarion är negativa för individen!

Att skapa ett forum för affärer är ofta svårt och tar tid, inte sällan faller försök till att skapa affärsnätverk till följd av otydlighet och ”spretighet”.

Ett nätverk kan bara överleva om det finns en tydlig nytta för alla inblandade parter.

Syfte

Att skapa ett (affärs) forum för:

  • Utveckling av både person och affär
  • Coachning
  • Målsättning
  • Att skapa ett antal intressanta och kul möten med fokus på att stimulera hjärnan och på samma gång skapa affärsnätverk
Mötesformat

En inspiratör från någon intressant bransch, kan vara allt från idrottspersonlighet till designer, äventyrare till företagsledare, så länge personen i fråga har en intressant story att berätta. För att samtalen ska vara så breda som möjligt ska gästerna bjudas in av olika personer i nätverket från gång till gång. Målsättningen är att mötesplatsen och inspiratören ska vara gratis, men mat och dricka betalas av respektive deltagere.

Bästa orten för småföretagare.

Företag ska kunna få hjälp/vägledning med att fokusera på sin kärnverksamhet

  • Bygga självförtroende, inspirera, tillföra innovation
  • Säkerställa att vi har kul
  • Samarbete lokalt. Styrka Åhus!!
  • Fokusgrupper & Utveckling

 

Genom att vi gör detta kommer vi närmare visionen på att göra Åhus mer levande 365 dagar om året #Åhus365

Bli medlem i Åhus Platsorganisation. Kontakta oss för att höra om de olika medlemsnivåerna.

box_logo

Box för våra Partners & Business medlemmar. Tillgång till intern nätverks information. Tryck här