Åhus Hamn

Partner
hamnsåhus
Information

Åhus Hamn

Åhus Hamn är en av södra Sveriges mest betydande bulkhamnar och är sydöstra Sveriges största containerhamn. Våra stora affärsområden är bulk- och containerhantering samt magasinsuthyrning. Bulkhanteringen står för drygt 60 % av den totalt hanterade volymen.

Med hamnens geografiska läge är det lätt för fartyg att anlöpa kaj och med magasinsbyggnader och containerterminal i direkt anslutning kan lossnings- och lastningsarbeten utföras rationellt.
Vi kan peka på ett brett och utvecklat samarbete mellan de olika transportslagen. Detta symboliseras med blocktågstrafik mellan Åhus-Göteborg och Åhus-Helsingborg. Med två containeranlöp per vecka till Hamburg/Bremerhafen har vi ett strategiskt läge såväl mot Europa som övriga Världen. Vi kan notera en ökad marknadsfokusering på vad Åhus Hamn kan erbjuda. Denna positiva utveckling möjliggör att det är lättare att marknadsföra våra produkter.”