Sparbanken 1826

Partner
sparbarnk

Sparbanken 1826

Åhus Sockens Sparbank påbörjade sin verksamhet den 2:e januari 1869, efter att H. P. Petersson den 25 maj 1868 genom en kungörelse till Åhus tagit initiativ. Han fick hjälp av kyrkoherde Johan Lovén, som redan 1862 varit med och stiftat Willands Härads Sparbank. Namnet “bonnabanken” myntades snabbt, då de flesta av direktionens ledamöter var bönder. Banklokalen till Åhus Sockens Sparbank blev gårdshuset till Åhus Gästgivaregård, men 1915 bestämde banken sig för att bygga ett eget hus. Detta placerades på Varvsgatan och togs i bruk 1917.