Projekt

Platsorganisation Åhus avslutar Leaderprojektet, men lever vidare!

Platsorganisation Åhus har under perioden 2012-11 och 2014-03 bedrivits som ett Leaderprojekt med stöd från Kristianstads kommun och näringslivet i Åhus. Den 31/3 2014 avslutas Leaderprojektet och Platsorganisation Åhus övergår till att vara en löpande verksamhet som drivs i en ideell förening med stöd av Kristianstads kommun och det lokala näringslivet. Läs mer om vår verksamhet här: sidan ”Om oss”

Se slutrapport om projektet här: kommer snart

 

Företagarnätverk i Åhus

Under våren 2014 kommer vi att etablera ett företagarnätverk i Åhus. Alla medlemmar i Platsorganisation Åhus är välkomna. Platsen kommer att variera men upplägget kommer att vara detsamma: morgonmöte ca 1-1,5h med fokus på vad som är på gång i Åhus. Vill du vara med? Kontakta Pernilla Blixt, 044-28 02 88 eller pernilla.blixt@ahussweden.se

 

Gång- och cykelväg i Åhus

En ny gång- och cykelväg ska anläggas och löpa mellan ruinen vid Gamla Skeppsbron och evenemangsområdet på Täppet. På så vis ska Åhus centrum knytas ihop med Täppet på ett bättre vis. Arbetet ska påbörjas under 2014. Se karta för fler detaljer kring gång- och cykelvägens sträckning.

planerad-gång-och-cykelväg

Börja konstrundan i Åhus!

”Börja konstrundan i Åhus” är ett nytt evenemang där vi vill vi lyfta fram alla de påsk-aktiviteter som finns i Åhusområdet under perioden 18-21 april. Vi vill även skapa ett evenemang som blir startskottet på turistsäsongen i Åhus. Vi kommer att samordna, utveckla och marknadsföra alla Åhus påsk-händelser. Ställer du ut under konstrundan eller har du några bra idéer kring hur vi kan utveckla påskarrangemanget i Åhus? Kontakta Pernilla Blixt, 044-28 02 88 eller pernilla.blixt@ahussweden.se Följ evenemanget här: https://www.facebook.com/events/213163222214288/