After Work (alt. med spa) från kl 14

Pubtallrik med ett glas vin / en öl        120 kr .

Pubtallrik med vin / öl och spa.       280 kr

Spa bokas på mail susanne@ahusharmoni.se