Inte helt hundra

Inte helt 100!

I december produceras nummer 100 av Vi Syns i Åhus och den kommer att delas ut den 22 december.
Detta vill jag ska märkas och få göra skillnad. Därför erbjuder jag nu 10% på alla annonser i det numret.

Dessutom skänker Vi Syns i Åhus 100:- per annons till Cancerfonden.

Boka din annons redan idag. rickard@rgahus.se