Vilken svensk litteratur har egentligen spelat någon roll ute i världen?