Ål – en utställning om ålens historia Åhus Museum

24 juni – 25 augusti

På Åhus museum kan du i sommar se en kulturhistorisk utställning om en märklig fisk, omgiven av mystik och obesvarade frågor. En fisk som är en delikatess men som också är rödlistad.

Ålen lekte i Sargassohavets djup redan för miljoner år sedan, långt innan Atlanten fanns. Den fångas och äts, den firas i festivaler och på gillen och unga glasålar smugglas och säljs illegalt för svindlande summor. En gång var ålen vanlig i de flesta vattendrag, både i inlandet och vid kusten. Ålen var länge betydelsefull för människors överlevnad men också ekonomiskt och politiskt.

Kusten kring Åhus, den skånska ålakusten, har en särskild plats i berättelsen om ålen. Hommor, kvassar, drätter och ålagillen hör till ett kulturarv som är helt beroende av ålen.

Välkommen att följa med på en spännande resa genom ålens historia!

Illustration: Rebecca Ohlson


Om Åhus Museum

Åhus medeltida rådhus omnämns i skrift första gången år 1431. Huset rymmer nu vårt museum och den stadshistoriska utställningen ”Vid åns mynning”. Här kan du se mängder av arkeologiska fynd som ger oss en glimt av det myllrande livet i staden och den medeltida åhusbons tillvaro.

Helge å spelar en viktig roll under historiens gång, som en länk mellan när och fjärran, och som livsnerv i nordöstra Skåne. Invid åns mynning finns redan under 600-talet en stor handelsplats. Arabiska silvermynt, pärlor av glas och halvädelsten och andra långväga lyxvaror ger en vink om platsens betydelse.

Åhus upplever sin blomstringstid under 1200- till 1400-talet när staden lyder under Lunds ärkebiskop och tillhör Danmark. I utställningen kan du se och läsa om spåren efter handelsmän, lärda svartbröder, ärkebiskopens tillsyningsmän, hantverkare och bönder.

Staden tappar en del av sin betydelse under 1500-talet. År 1617 förlorar Åhus sina stadsrättigheter, när fästningsstaden Kristianstad grundas av Kristian IV. 1658 blir Åhus svenskt genom freden i Roskilde.


Den lilla medeltida ryttarfiguren är gjuten i bly och är ett fynd från den arkeologiska undersökningen av S:t Jörgens hospital, strax utanför Åhus.

Den medeltida speltärningen är tillverkad av djurben och är ett fynd från den arkeologiska undersökningen av kvarteret Spritan i Åhus.