Ålabodsvandring med kröning av årets ålakung/drottning

Ålabodsvandring med kröning av årets ålakung/drottning

Start 18

Ta med egen fika.

Samling Parkeringen vid Kolonivägens slut (Rinkabyfältets södra parkering)

Avslutning ca 21 i Revhaksboden. Ingen buss tillbaka. Ingen anmälan krävs.