Ålabodsvandring med kröning av årets ålakung/drottning

ÅLABODSVANDRINGEN 2023
Alltid måndagen efter midsommar.
Start: Kl.18.00 från Revhaksboden på Äspet.( Åhus ål))
Mycket begränsat med Parkeringsplatser.
Avslutning: ca 20.45 Yngsjö Havsbad.
Buss avgår från Yngsjö havsbad till Äspet. Pris 30-35kr
Medtag egen fika
Frivillig avgift (20kr)för främja ålens fortlevnad tas upp,
Frågor: Mats svensson mats.alafiskare@gmail.com eller 0708289300
Välkomna

Ålakademien