Aoseum visar.. Christer Flyckt Ett konstnärskap lö 22 okt