Aoseum visar.. Christer Flyckt Ett konstnärskap sö 16 okt