Aoseum visar.. Christer Flyckt Ett konstnärskap lö 15 okt