Aoseum visar.. Christer Flyckt Ett konstnärskap lö 9 okt