Aoseum visar.. Christer Flyckt Ett konstnärskap lö 8 okt