Aoseum visar.. Christer Flyckt Ett konstnärskap sö 2 okt