Familjefokus tar emot familjer för samtal i Åhus

Att det uppstår bekymmer och svårigheter i en familj är normalt, men ibland är svårigheterna så stora att man kan behöva ta hjälp utifrån.

Vad jobbar ni med?
Familjer kommer till oss när de upplever att de inte har roligt tillsammans längre, när det är mycket konflikter och tjafs, när ingen lyssnar på varandra eller när det finns en oro över att någon i familjen inte mår bra.

Vi erbjuder familjesamtal där vi arbetar med hela familjen i fokus. Tillsammans med dig och din familj identifierar vi vad ni behöver hjälp med och hur ni kan bryta gamla mönster och försöker hitta nya fungerande vägar framåt.

En, två eller flera?
Vilka familjemedlemmar som deltar i samtalen beror på situationen, men ofta är det positivt om hela familjen kan vara med.

Oavsett om far- och morföräldrar är ett stöd eller om det är en taggig relation kan de bjudas med till familjesamtal om ni önskar det. Även små barn kan bidra på ett positivt sätt i ett samtal.

Hör av dig till oss så pratar vi om hur vi skulle kunna vara till hjälp för dig och din familj.