Hans ”Hånsa” Olofsson och Maria Blombärg: ”Om ålafisket och arbetet med att bevara det för framtiden”

Hans ”Hånsa” Olofsson och Maria Blombärg: ”Om ålafisket och arbetet med att bevara det för framtiden”

Ålafisket har blivit klassat som immateriellt kulturarv. Vilka svårigheter står det inför idag och vilka åtgärder vidtas? 

http://www.xn--hnsa-qoa.nu/hansa-och-maria/

Kontakt

Samtliga föreläsningar hålles på ÅhusGården

Sigfridsvägen 5, Äspet klockan 19.00.  Lokalen är öppen från kl 18.00. Förköp eller reservation av biljetter/platser kan ej göras.

Medlemsavgift: 150:- per år vilket även inkluderar inträdesavgift till samtliga föreläsningar. För icke medlem är inträdesavgiften 80 kronor per föreläsning om inget annat belopp anges.

Hur blir man medlem?

Medlemsavgiften 150 kr betalas till vårt bankgiro 5273-8721. Vi skickar inte ut någon bekräftelse, när medlemsavgiften är betald, utan vid första besöket hos föreläsningsföreningen får du ett medlemskort.

Eventuella programändringar meddelas i dagspressen.

Kaffeservering till självkostnadspris.

Bankgiro:      5273-8721

 

Postadress:

Åhus Föreläsningsförening

Hökvägen 8

296 32 Åhus