Lena Lövdahl, Stockholm: ”Berättelsen om Bellman”

Lena Lövdahl, Stockholm: ”Berättelsen om Bellman”

Vem var han egentligen? Ta del av hans roliga, sorgliga, dramatiska och spännande liv! Naturligtvis ger Lena Lövdahl, som är skådespelerska och musikant, också många prov på hans stora visproduktion till ackompanjemang av en mandola.

Länk till reportage om Lena Lövdal

 

Kontakt

Samtliga föreläsningar hålles på ÅhusGården

Sigfridsvägen 5, Äspet klockan 19.00.  Lokalen är öppen från kl 18.00. Förköp eller reservation av biljetter/platser kan ej göras.

Medlemsavgift: 150:- per år vilket även inkluderar inträdesavgift till samtliga föreläsningar. För icke medlem är inträdesavgiften 50 kronor per föreläsning om inget annat belopp anges.

Hur blir man medlem?

Medlemsavgiften 150 kr betalas till vårt bankgiro 5273-8721. Vi skickar inte ut någon bekräftelse, när medlemsavgiften är betald, utan vid första besöket hos föreläsningsföreningen får du ett medlemskort.

Eventuella programändringar meddelas i dagspressen.

Kaffeservering till självkostnadspris.

Bankgiro:      5273-8721

 

Postadress:

Åhus Föreläsningsförening

Majorsgatan 51

296 32 Åhus