Inspirationsföreläsning med Fredrik Warberg

Fredrik Warberg är obändigt engagerad i hållbar utveckling och i att uppmuntra människor till att använda sitt handlingsutrymme för att förbättra för sig själv, sina kollegor och fjärran omgivning. Han presenterar forskningsrön och fakta med glimten i ögat och med en stor portion humor. En föreläsning för alla som är intresserade av hur vi behandlar vår planet men även hur vi kan göra skillnad.

TILLBAKA FRÅN FRAMTIDEN
Vi förflyttar oss till år 2050 och sedan sammanfattas de senaste 40 årens utveckling inom hållbarhet – klimat, konsumtionsmönster, välbefinnande och samhällsutveckling. Vi får konkreta exempel, jämförelser med hur det var förr och lite av den senaste statistiken. Då vi återvänt till 2019 diskuterar vi vad som behöver hända för att vi ska närma oss den mer hållbara framtiden.
Vår föreläsare jobbar sedan 1995 som föreläsare och facilitator inom hållbarhet, miljö och klimat, livskvalitet och konsumtion.

*Medlemskategori & antal gratis platser. Medlemmar kan köpa till fler platser till reducerat pris om 195 kr/plats.
PARTNER: 10 platser
BUSINESS:  5 platser
FÖRETAG: 2 platser
FÖRENING: 1 plats

Foto: Stefan edetoft

(Anmälan här till vänster)