Gratis Zumba på rotundan

Gratis Zumbaträning på Nya Åhusparkens dansrotunda under ledning av Jeanette Hagström!