Havsvinden sista anmälningsdag 31 okt till Temadag 9 nov Det naturliga åldrandet

Överläkare Annika Kragh talar om det naturliga åldrandet.

Annika är geriatriker, överläkare, och undervisar i äldres läkemedelsbehandling och geriatrik. Huvudarbetsplatser är geriatriska sektionen, sjukhuset i Haugesund, Norge och Hässleholms sjukhusorganisation, där hon arbetar med övergripande frågor kring äldrevård och läkemedelsbehandling. Annika forskar på äldre ortopedpatienters läkemedelsbehandling på Lunds universitet. Aktuellt forskningsområde är på patienters läkemedelsbehandling vid förhöjd fallrisk och höftfraktur.

Källa: https://www.studentlitteratur.se/person/redaktor/annika-kragh/

Elena Nilsson informerar ifrån Hjälpmedelsteknik om deras verksamhet och produkter.

Hjälpmedelsteknik Sverige är ett av Sveriges största och första privata serviceföretag inom hjälpmedelbranschen. De är en stor aktör inom service av tekniska hjälpmedel och även inom försäljning av hjälpmedel genom våra butiker. Bolaget grundades 1999 och startade sin verksamhet i Lomma. Våren 2011 utökade man med lokaler i Kristianstad på Rörvägen 10, för både verkstad och butik.

Källa: http://www.hjalpmedelsteknik.se/om/foretagspresentation

Tor-Leif Grandefors från Nya Hemtjänsten informerar om deras tjänster.

Nya Hemtjänsten är en extern leverantör av Hemtjänst i Kristianstad kommun. Personalen består mestadels av undersköterskor och alla pratar flytande svenska. Sedan starten 1 mars 2010 har Nya Hemtjänsten varit det omvårdnadsföretag i Kristianstads kommun som haft överlägset nöjdast kunder. Detta enligt kvalitetsundersökningar gjorda av Kristianstads kommun, den så kallade Kvalitetsbarometern.

Källa: https://www.nyahemtjansten.se

Havsvinden bjuder på fika.

Anmälan snarast men senast 31 okt via Havsvindens e-post havsvinden@spfseniorerna.se

Havsvindens olika aktiviteter är endast för medlemmar. Vill du bli medlem ansök via vår hemsida https://www.spfseniorerna.se/distrikt/skanedistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-havsvinden-ahus/

Havsvinden är en lokal förening tillhörande SPF Seniorerna. Havsvinden har idag knappt 900 medlemmar.

SPF Seniorerna har idag närmare en kvarts miljon medlemmar i 26 distrikt och cirka 750 föreningar runt om i landet.