“I STILLA ADVENT”

Musikmässa

Söndag 10 december kl. 11

Åhus S:ta Maria kyrka

Kören Maria Nova

Miriam Andersén, flöjt & sång

Gunnar Thorsson, piano

Calle Jensen, präst