Konsert ”Så länge hjärtat kan slå” – Ted möter Taube