Månadsträff Havsvinden augusti Mitt liv som polis, populära Ewa Gun Westford berättar om polislivet

  • Ett unikt tillfälle att lyssna till Ewa-Gun som med värme, humor och dialog förklarar för medborgarna vad polisen gör och varför!
  • Få en verklig och klar inblick i vad som är sant och falskt i massmedias rapportering kring polisens arbete. Med respekt för både journalism och polisväsende ger Westford en ärlig tolkning av hur polisyrkets status förändrats genom åren.
  • Hoppfull, intressant och ovärderlig information om att som kvinna ta sig fram i en mansdominerad bransch. Ewa-Gun Westford har inte bara överlevt – hon har också trivts bra och gjort karriär.

Havsvindens olika aktiviteter är endast för medlemmar. Vill du bli medlem ansök via vår hemsida https://www.spfseniorerna.se/distrikt/skanedistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-havsvinden-ahus/

Havsvinden är en lokal förening tillhörande SPF Seniorerna. Havsvinden har idag knappt 900 medlemmar.

SPF Seniorerna har idag närmare en kvarts miljon medlemmar i 26 distrikt och cirka 750 föreningar runt om i landet.

Underhållning inkl kaffe 60 kr/person samt köp av lotter på månadsträffarna betalas med sedlar (ej mynt) alternativt Swish 123 212 46 18. För att det inte ska bildas kö vid entrén är vi tacksamma om Swish gjorts i förväg och telefonen visas upp med betalningen synlig på skärmen alternativt att betalning sker med sedlar. Till våra månadsträffar behövs ingen föranmälan.