Månadsträff Havsvinden sept Charlie Chaplin och Nils Poppe – Två clowner, ett hjärta

Program av och med Gunilla och Thomas Poppe

Nils Poppe fick tidigt i sin karriär ofta höra att han imiterade Charlie Chaplin. De arbetade båda i en tradition med rötter i de medeltida gycklarspelen. De båda hade stora framgångar men också motgångar och kriser.

Detta berättar Gunilla och Thomas om, visar bilder och Thomas framför till gitarr flera välkända Chaplinmelodier, plus två egna låtar.

De avslutar med att berätta om ett oväntat möte…

Källa: https://poppegarden.se/poppe/

Havsvindens olika aktiviteter är endast för medlemmar. Vill du bli medlem ansök via vår hemsida https://www.spfseniorerna.se/distrikt/skanedistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-havsvinden-ahus/

Havsvinden är en lokal förening tillhörande SPF Seniorerna. Havsvinden har idag knappt 900 medlemmar.

SPF Seniorerna har idag närmare en kvarts miljon medlemmar i 26 distrikt och cirka 750 föreningar runt om i landet.

Underhållning inkl kaffe 60 kr/person samt köp av lotter på månadsträffarna betalas med sedlar (ej mynt) alternativt Swish 123 212 46 18. För att det inte ska bildas kö vid entrén är vi tacksamma om Swish gjorts i förväg och telefonen visas upp med betalningen synlig på skärmen alternativt att betalning sker med sedlar. Till våra månadsträffar behövs ingen föranmälan.