Nationaldagsfirande tisdagen den 6 juni

Sveriges Nationaldag på Anders Håkansgården  i samarbete med Lions Club Åhus och Åhus Manskör. Fanborg, musik, högtidstal samt kaffeservering.