Nattfotboll

Välkomna på Nattfotboll i Åhus, Sånnahallen.

Alla ungdomar från 13 år är varmt välkomna att delta i Nattfotbollen!

Regler

Fotbollsregler (herre på täppan).
Respetketar medspelare och ledare.
Spela ej med svart sula i hallen (skor finns att låna).
Den som ej följer reglerna får en varning och om problemet fortsätter för individen lämna hallen.
Vid större problem/bråk utryms hallen och aktiviteten stänger för kvällen.
Alkohol- och drogpåverkade personer avisas från hallen.

 

Välkomna, hoppas vi ses i Sånnahallen! 

Bakgrund
I Åhus bor det drygt 10 000 personer. Åhus har ett stort föreningsliv så som fotboll, handboll, gymnastik, tennis med flera. Trots detta är det många ungdomar som inte har hittat dit.
Detta har lett till ett destruktivt beteende hos en del ungdomar, bus på byn, skadegörelse, kriminalitet, droger och grupperingar som ”vi mot dem”. Det blir en osund dynamik i hela byn. Man kan också se att Åhus Fritidsgård tappar i sina medlemmar, framförallt i målgruppen 13 år och uppåt.

Syfte
Med projektet ”Nattfotboll” behöver Åhus se den viktiga vinningen i detta arbete. Genom god samverkan mellan företag och ett aktivt föreningsliv kan vi tillsammans förlänga ungdomarnas fritid, som en förlängd fritidsgård, skapa ett sunt häng, få en lugnare och tryggare by för alla invånarna. Genom att starta upp fredagsaktiviteter i Åhus vill vi använda idrottens styrka i att möta och stärka ungdomar i området, skapa en meningsfull sysselsättning, känsla av tillhörighet och gemenskap och goda förebilder. Detta kan på sikt skapa en tryggare och mer attraktiv by att bo och verka i. Vi önskar att ha en öppen Sånnahall fredagar 21-00, där vi lyssnar in ungdomarnas intresse och inledningsvis lirar fotboll men det kan givetvis utökas till pingis eller annan aktivitet som ungdomarna och ledarna önskar. Det är endast fantasin som sätter stopp.

Mål
Projektets målsättning är följande;
 Öka idrottande bland ungdomar och få en bra integration med föreningslivet.
 Ökad gemenskap bland ungdomarna i Åhus.
 Utveckla bra ledare som verkar och blir bra förebilder för Åhus.
 Minska eventuella bus, olagliga handlingar i Åhus.
 Öka medlemsantalet på Åhus Fritidsgård och medverkande föreningar.