Nordskånes fordonsveteraner träff i parken 26/7

Nordskånes Fordonsveteraner har träff i parken kl 17:30-18:30