Nordskånes fordonsveteraner träff i parken 28/6

Nordskånes Fordonsveteraner har träff i parken kl 17:30-18:30