Nordskånes fordonsveteraner träff i parken 9/8

Nordskånes Fordonsveteraner har träff i parken kl 17:30-18:30