Nordskånes fordonsveteraner träff i parken 14/6

Nordskånes Fordonsveteraner har träff i parken kl 17:30-18:30