Nordskånes fordonsveteraner träff i parken12/7

Nordskånes Fordonsveteraner har träff i parken kl 17:30-18:30