Åk rälsbuss till Åhus

Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar kör turer med sina rälsbussar från 1950-talet mellan Järnvägsmuseet (Kristianstad Södra) och Åhus.

För mer info om biljettpriser och avgångar, besök museiföreningens hemsida.