Åhus Yoga & Business Inspiration Sweden

Madeleine och Björn driver två företag tillsammans.


Madeleine och Björn är utbildade hatha- och yinyogalärare. De erbjuder olika yogaklassser och workshops i samarbete med olika partners i Åhus. Till exempel sommaryoga på Aoseum, yinyoga på Move 360 och kurser för alla och specifikt för män på Strandvillan. De är uppdaterade inom de senaste rönen inom yogan och fortbildar sig kontinuerligt. Yogan är för alla och varje position anpassas efter var och ens specifika förutsättningar. Hemsidan uppdateras med aktuella evenemang https://www.ahusyoga.se/. Varmt välkommen!


Business Inspiration hjälper er att nå framgång. Vi erbjuder allt från ett inspirerande innehåll på er kick-off till ett längre samarbete under vilket vi hjälper er att bli en arbetsplats i världsklass och ett företag som når sina föresatser och lite till. Våra konsulter har lång erfarenhet och förstår både affären och vad som krävs för att få medarbetarna att komma till sin rätt och prestera på topp. Vår vision är att Göra avtryck och få företag och organisationer att blomstra tack vare ett mänskligt perspektiv. Och syftet är att Frigöra kraften i organisationen. Värderingarna som genomsyrar vårt arbete är: Inspiration, utveckling, professionalism och hållbarhet.

Madeleine Åsbrink arbetar med att skapa engagemang mot gemensamma mål i näringslivet och att väcka den inre studielusten hos eleverna. Hennes stora passion är inre drivkrafter och motivation. Och att skapa en motiverande miljö där alla kommer till sin rätt och kan bidra med sin expertis. För att lyckas krävs förutom ett individuellt arbete även att samarbetet i grupperna utvecklas och att man skapar en sund och framgångsrik kultur. Hon har under tio år arbetat som terapeut och coach och då intresserat sig för frågan – varför vi gör som vi gör. Resultatet är en modell som beskriver alla faktorer som avgör vad vi gör. Och i den har hon tagit in den senaste forskningen. Innan dess arbetade hon tio år i telekombranschen med affärsutveckling, produktledning och projektledning. Hon är en sann inspiratör, professionell föreläsare, inspirerande utbildare och författare till åtta böcker om personlig utveckling och ledarskap och kreatör till ett motivationspaket för skolor.

Björn Åsbrink har över 20 års praktisk erfarenhet av att hjälpa företag att lyckas med sina förändringsinitiativ. Han har i rollen som förändringsledare hjälpt över 30 företag att utveckla och implementera affärsprocesser och IT-stöd som är i linje med  företagets övergripande mål och strategier. Han kombinerar sin spetskompetens inom verksamhetsutveckling med erfarenhet och kunskap att leda människor och grupper i förändring. Björn är en erfaren ledare och certifierad professionell coach (EMCC). Han är en av grundarna till Magnificent och har startat  upp och varit VD för iStone Access AB. Björn har en omfattande erfarenhet av ERP implementationer och alla dess faser från framtagning av affärssystemsstrategi och val av system till implementering och förvaltning.