Elefant Kommunikation

Elefanten har ett seismiskt system för kommunikation baserat på koder och identifikation av individer.
En elefant har stora öron och lyssnar efter behov, är handlingskraftig, inkännande och lojal.

Elefant Kommunikation erbjuder mångårig erfarenhet och kompetens inom kommunikation, marknadsföring, verksamhetsutveckling och ledarskap.
Med ett arbetssätt som bygger på Behovsanalys utifrån nuläge i förhållande till önskeläge, transparens och flexibilitet där förutsättningar ligger i fokus
och ett driv mot förväntat resultat, arbetar vi tillsammans fram en Aktivitetsplan och i nästa steg; Genomförande.

Behov och förutsättningar att nå önskade mål och resultat ser olika ut i varje enskild verksamhet
där exempel på uppdrag kan handla om;
Varumärkesarbete
(Varumärkesidentitet, Marknadsplan, Kommunikationsplan, Marknadsstrategi m.m.)
Marknadsföring
(Sociala Medier, Hemsida, Marknadsmaterial m.m.)
Kommunikation
(Internkommunikation, Projektledning, Policy, Kommunikationsstrategi, Finansiella rapporter m.m.)
Verksamhetsutveckling
(Utvecklingsprojekt, Lansering, Förändringsarbete, Affärsutveckling m.m.)
Ledarskap
(Coaching, Konflikthantering, Ledarskapsutveckling, Föreläsning, Workshop m.m.)

“När, Var, Hur, Varför och till Vem kommunicerar vi Vad?”

 

 

Läs mer om Elefant Kommunikation