Fotograf Lennart Johanzon

Jag har fotograferat sedan mitten av sjuttiotalet och har återkommande utställningar samt bilder i diverse tidningar och på Internet. Alla mina bilder är till försäljning för tryck eller som tavlor.