Jag har varit anställd som bankjurist
hos Sparbanken 1826 i drygt 23 år.

Har arbetat med frågor som rör
både affärsrätt och familjerätt.

Är välkänd för många,
genom intressanta föredrag
om vardagsjuridik som jag hållit
genom åren i olika sammanhang
i organisationer och föreningar.

Välkommen att kontakta mig om:

Affärsrätt:

* Överlåtelseavtal

* Kompanjonavtal

* Aktieägaravtal

* Bolagsavtal

* Tvister

Familjerätt:

* Testamente

* Samboavtal

* Äktenskapsförord

* Bouppteckning

* Arvsskifte

* Framtidsfullmakt

* Gåva mellan makar

* Gåva till barn

* Bodelning under äktenskap

Senaste annonsen i Vi Syns i Åhus kan du se här->