Systembolaget i Åhus

Vårt uppdrag gör oss annorlunda

Systembolaget finns till för alla i Sverige – även de som inte handlar hos oss. Eftersom alkohol inte är som andra varor är vi heller inte som andra företag: vi har begränsade öppettider, är åldersfixerade och har inga kampanjpriser. Ta del av hur vi arbetar och tänker kring vårt uppdrag.

Alkohol är inte som andra varor

Ett glas vin till en god middag kan vara trevligt. Men alkohol är också beroendeframkallande och kan få andra konsekvenser som sjukdomar, dödsfall, våld och olyckor.

Vårt sätt att sälja alkohol begränsar konsumtionen

Alkoholens baksidor drabbar inte bara de som dricker utan även deras familjer, barn och andra nära och kära. Det är mot den bakgrunden svensk alkoholpolitik och Systembolaget finns. Alkoholpolitiken har som mål att begränsa den totala alkoholkonsumtionen, eftersom forskningen visar på ett tydligt samband – ju mer som dricks, desto större blir alkoholskadorna.

Hur mycket som dricks i ett land är en kombination av kultur, religion, tradition, ekonomi och regleringar. Världshälsoorganisationen (WHO) har pekat ut tre huvudsakliga verktyg länder kan använda för att begränsa alkoholens skadeverkningar. De tre är:

  1. Priset på alkohol
  2. Begränsning av tillgängligheten av alkohol
  3. Reglerad marknadsföring för alkohol

I Sverige används alla tre verktyg och staten har gett Systembolaget ensamrätt att sälja starköl, vin och sprit för att begränsa tillgängligheten. Begränsningarna sker i antal butiker och i öppettider. Öppettiderna beslutas av riksdagen.