;)

Aoseum

Kulturhus i Åhus

konst – musik – film – teater – opera – litteratur

Verksamheten i huset drivs av AOSEUMS VÄNNER, en ideell förening som bygger på frivilliga krafter med ca 500 medlemmar.

Föreningens syfte är att bistå Stiftelsen Kulturhuset Aoseum i att utveckla verksamheten i Aoseum i enlighet med stiftelsens urkund (tillhandahålla verksamhetslokaler för kulturell verksamhet i Åhus/verka för att kulturella aktiviteter kommer till stånd/stärka kulturarbetare och kulturlivets position i samhället).

Aoseums historia